دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950303/5
تاریخ انتشار: 1395/03/03-08:36:41

طرح وزارت صنعت برای فعال کردن واحدهای صنعتی کوچک

طرح وزارت صنعت برای فعال کردن واحدهای صنعتی کوچک

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از طرح وزارت صنعت برای فعال ساختن واحدهای تولیدی کوچک خبر داد و گفت: از ماه های هفت تا هشت سال جاری آثار عملیاتی این طرح در جامعه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون برنامه ریزی و اقتصادی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به طرح وزارت صنعت در حوزه فعال ساختن واحدهای تولیدی متوقف، دو شاخص عمده اشتغال و رونق اقتصادی در استان ها را ناظر بر پیاده سازی این طرح و نتایج ملموس در حوزه تولید کشور دانست.

فرشاد مقیمی گفت: «بر اساس آخرین آمار در وزارت صنعت 87 هزار و 917 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده در کشور داریم و حدود 92 درصد از این میزان، در حوزه صنایع کوچک مشغول به فعالیت هستند.»

وی بخش قابل توجهی از صنایع کشور را ناظر بر صنایع کوچک دانست و گفت: «واحدهایی که کمتر از 50 نفر شاغل داشته باشند را به عنوان صنایع کوچک می شناسیم... که در داخل شهرک های صنعتی 34500 واحد صنعتی کوچک فعال هستند.»

مقیمی با اشاره به نامگذاری سال 95 و لزوم توجه ویژه به صنایع کوچک در سال جدید اظهار کرد: «وزارت صنعت طرحی را برای تسهیل گری در ارائه خدمات ارائه کرده تا بخشی از واحدهایی که با ظرفیت های پایین در حال فعالیت هستند را نیز به ظرفیت های اسمی آن ها نزدیک کنیم.»

وی ادامه داد: «این طرح عملیاتی و فعالیت های اجرایی آن آغاز شده است؛ در استان ها نیز کمیته های اجرایی شکل گرفته.»

مقیمی گفت: «بر اساس برآورد و پیش بینی ها از ماه های هفت تا هشت سال جاری آثار عملیاتی این طرح در جامعه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.»

وی دو شاخص عمده اشتغال و رونق فعالیت های اقتصادی در استان ها را ناظر بر پیاده سازی این طرح و نتایج ملموس در حوزه تولید کشور دانست و افزود: «شایسته است که همه واحدهای متوقف راه اندازی شوند ولی باید توجه داشت بهتر است واحدهایی راه اندازی شود که بعد از برداشتن حمایت، فعالیت خود را ادامه دهد.»

منبع : تسنیم
تعداد بازدید: 1756

ارسال به:

رویدادها