دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950303/6
تاریخ انتشار: 1395/03/03-11:11:35

تدوین کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان

تدوین کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان

با توجه به اینکه یکی از خواسته های اولیه سرمایه گذاران، بانک ها و فاینانسورهای خارجی جهت سرمایه گذاری در استان دریافت اطلاعات اولیه اقتصادی پروژه ها می باشد. لذا پیرو دستور استاندار محترم، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با همکاری بخش خصوصی تصمیم به تهیه و تدوین کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان گرفت. بدیهی است فرصت های سرمایه گذاری استان فقط از طریق این کتاب در اختیار هیات های اقتصادی، تجاری، خارجی، سفارتخانه های ایران در سایر کشورها و نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.

خواهشمند است در خصوص شکل کتاب، اصلاحات پیشنهادی و همچنین ارائه پروژه های مدنظر آن مجموعه در این کتاب هماهنگی لازم با شرکت شکوه اقتصاد ایرانیان به شماره تلفن 5137619091 – 5137616703 صورت گیرد.

لینک مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

تعداد بازدید: 1418

ارسال به:

رویدادها