دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950305/4
تاریخ انتشار: 1395/03/05-11:10:03

کاهش ۱۴ درصدی صدور مجوزهای صنعتی/ اشتغال صنعتی ۱۱.۵درصد کاهش یافت

کاهش ۱۴ درصدی صدور مجوزهای صنعتی/ اشتغال صنعتی ۱۱.۵درصد کاهش یافت

مشهد - روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - آمارهای رسمی وزارت صنعت حکایت از آن دارد که تعداد مجوزهای صنعتی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با ۱۴.۲ درصد کاهش در بخش جواز تاسیس و ۱۱.۵ درصد کاهش در اشتغال صنعتی مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره پس از ۹ ماه تاخیر در انتشار آمارهای صنعت و معدن کشور، تصمیم گرفت که این نمایه‌های آماری را منتشر کند. اکنون آمارهای رسمی حکایت از کاهش ۱۴.۲ درصدی در تعداد مجوزهای صنعتی صادره از سوی این وزارتخانه و ۱۱.۵ درصد کاهش در اشتغال صنعتی دارد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید آمارهای منفی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ وعده داده بود که از فروردین ۹۵، رشد و رونق به بخش تولید کشور بازخواهد گشت. موضوعی که البته فعالان اقتصادی تردیدهای بسیاری نسبت به آن دارند.

تعداد مجوزهای صنعتی صادره

نام مجوز اسفند ۹۴ بهمن ۹۴ درصد تغییر سال ۹۴ سال ۹۳ درصد تغییر
جواز تاسیس ۱۶۴۹ ۱۴۹۱ ۱۰.۵ ۱۶۰۱۰ ۱۸۶۶۶ ۱۴.۲-
پروانه بهره‌برداری ۵۶۷ ۴۷۴ ۱۹.۶ ۵۱۰۹ ۵۲۴۸ ۲.۶-

سرمایه مجوزهای صنعتی صادره

نام مجوز اسفند ۹۴ بهمن ۹۴ درصد تغییر سال ۹۴ سال ۹۳ درصد تغییر
جواز تاسیس ۲۴۸۵۳۶ ۵۹۶۱۴ ۳۱۶.۹ ۱۱۹۴۶۰۷ ۱۰۲۵۱۸۴ ۱۶.۵
پروانه بهره‌برداری ۲۸۸۱ ۹۹۵۲ ۷۱.۱- ۱۸۰۸۹۸ ۱۵۰۸۴۲ ۱۹.۹

اشتغال مجوزهای صنعتی صادره

نام مجوز اسفند ۹۴ بهمن ۹۴ درصد تغییر سال ۹۴ سال ۹۳ درصد تغییر
جواز تاسیس ۵۸۹۶۶ ۳۰۲۷۳ ۹۴.۹ ۳۸۲۷۷۳ ۴۳۲۶۶۳ ۱۱.۵-
پروانه بهره‌برداری ۱۲۴۶۸ ۵۶۹۴ ۱۱۹.۰ ۷۸۸۳۳ ۸۲۸۱۷

۴.۸-

منبع : مهر
تعداد بازدید: 655

ارسال به:

رویدادها