دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-14:20:38

معرفی

معرفی

      کمیته بازرگانی و تجارت خارجی یکی از مجموعه کمیته های تخصصی زیر مجموعه واحد کارشناسی است که در چارچوب اهداف و برنامه های انجمن بمنظور تحقق و رسیدن به اهداف مصوب و فراهم ساختن بستری کار آمد و راهگشا جهت همیاری با اعضاء انجمن در زمینه ارائه اطلاعات  تخصصی و مشاوره بازرگانی در سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است .
   

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 370

ارسال به: