دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950422/1
تاریخ انتشار: 1395/04/21-09:02:51

عصر دیروز برگزار شد / نشست مشترک اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و مدیران مشاور عضو انجممن با حضور نماینده کمیسیون صنعت و معدن مجلس

عصر دیروز برگزار شد / نشست مشترک اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و مدیران مشاور عضو انجممن با حضور نماینده کمیسیون صنعت و معدن مجلس

نشست مشترک اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و مدیران مشاور عضو انجممن با حضور نماینده استان برگزار شد.

در جلسه عصر دیروز که با حضور دکتر حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی در محل انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار شد، دکتر چشمی استاد دانشگاه فردوسی به ارائه تحقیق در رابطه با رویکردهای " مدیریت ارزی در دوره پسا تحریم" پرداخت و سپس حاضران در جلسه به تبادل نظر و پرسش و پاسخ با دکتر حمید گرمابی پردداختند.

تعداد بازدید: 1482

ارسال به:

رویدادها