دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950713/2
تاریخ انتشار: 1395/07/13-08:38:39

مقصران غفلت از برندسازی؛ (بخش دوم)

مقصران غفلت از برندسازی؛ (بخش دوم)

برند داریم

روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - مدیرعامل شرکت نوین زعفران هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: امروز هیچ بنگاهی در کشور ما نیست که دیر یا زود به اهمیت برندسازی پی ببرد و به سمت آن نرود.

علی شریعتی‎مقدم اظهار میکند: به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه صنعتی، تکثر تولید داریم و زمانی که این تولیدکنندگان به مرحله عرضه میرسند باید تمایز و حق انتخابی برای مصرف‏کننده ایجاد کنند که خلاصه آن برند است بنابراین به اعتقاد من برند وجود دارد؛ برخی از این برندها در سطح جهانی شناخته شده هستند؛ به نظر من اینکه گفته می‏شود صاحبان صنایع ما از برند غفلت کردهاند درست نیست.

مدیرعامل شرکت نوین زعفران با بیان اینکه اقتصاد و صنعت ما درگیر مشکلات متعدد بروکراسی اداری و محیط کسبوکار است، تصریح می‎کند: این امر لطمه جدی به برنامه‌ریزی، توسعه، برندسازی، صادرات و ... میزند؛ اگر فضای کسبوکار ما به 50 کشور برتر جهان نزدیک شود، برندسازی در کشور ما حتی در عرصه بین‌المللی و جهانی درخشش بیشتری خواهد داشت.

شریعتی‎مقدم با اعتقاد بر اینکه جایگاه برند همان‌گونه که برای بخش خصوصی تعریف می‌شود باید برای بخش حکومتی و حاکمیتی نیز تعریف شود، عنوان می‏کند: برخی برندهای ما میلیاردها تومان هزینه کرده‌اند تا به این جایگاه برسند اما ارزش داراییهای ملکی آنها ممکن است پایین باشد و اگر سرمایه کافی در اختیار آنها قرار گیرد، این برند می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند؛ بهتر است در توسعه اقتصادی به ارزش‌های واقعی برند در بنگاه‌ها توجه و کمک کنیم آن‎ها با اعتبار بیشتری از طرف دستگاه‌های حاکمیتی و تصمیم‌گیرنده مواجه شوند.

تعداد بازدید: 755

ارسال به:

رویدادها