دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950718/1
تاریخ انتشار: 1395/07/18-09:52:58

تصویب طرح اتاق ایران در شورای عالی آمار: راه اندازی مرکز آمارهای بخش خصوصی

تصویب طرح اتاق ایران در شورای عالی آمار: راه اندازی مرکز آمارهای بخش خصوصی

طرح ایجاد کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار تصویب شد.

کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار در نود و هفتمین جلسه خود در تاریخ 13 مهرماه 1395 که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو شورایعالی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد «کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور» را با رای قاطع اعضا به تصویب رساند.
طرح پیشنهادی تشکیل کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و در راستای اجرایی کردن مفاد 4 و 6 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و برای ایجاد ارتباط ساختاری در زمینه فعالیت‌های آماری میان اتاق ایران به عنوان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با نظام آماری کشور تهیه شد. طرح مذکور سپس در جلسه
 57 شورای گفتگو در 17 اسفند 1394 مطرح و برای انجام فرایند تصویب در شورایعالی آمار به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری آمارهای رسمی در کشور، به مرکز آمار ایران ابلاغ شد.
طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، با هدف رسیدن به اجماع همه ارکان بخش خصوصی کشور شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف درباره طرح توجیهی تشکیل کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور و اتخاذ موضع واحد بین سه اتاق، موضوع در جلسه
 6 مهرماه 1395 دبیرخانه مشترک سه اتاق نیز مطرح شد و مورد حمایت و تاکید همه اعضای دبیرخانه قرار گرفت.کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار به عنوان بازوی مشورتی و تخصصی این شورا موظف است درباره طرح‌های پیشنهادی برای تصویب در شورایعالی آمار ارائه نظر کند و در صورت تصویب طرح‌ها در این کمیسیون، موارد برای تصویب نهایی به شورایعالی آمار ارائه خواهد شد.

منبع : کسب و کار
تعداد بازدید: 904

ارسال به:

رویدادها