دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950725/1
تاریخ انتشار: 1395/07/25-11:26:15

حمایت‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های دانش‌بنیان

حمایت‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های دانش‌بنیان

مشهد - روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - بر اساس ابلاغیه جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حمایت ها و تسهیلات ویژه ای درباره نحوه ارائه مفاصا حساب قراردادهای شرکت های دانش بنیان اجرایی می شود.

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیدمحمد صاحبکار، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی بیان کرد: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، توافق شد تا شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.

صاحبکار افزود: بنا بر دستور اداری جدید معاون محترم فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها  و موسسات دانش بنیان حائز شرایط بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد (موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، می توانند از مزایای این بخشنامه ها استفاده کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد گفت: بر اساس این بخشنامه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف خواهند شد؛ سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر کند.

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ادامه داد: مطابق ابلاغیه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود.

صاحبکار گفت: با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند ترتیبی اتخاذ کنند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکتهای دانش بنیان به نحو مقتضی انجام پذیرد.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان بیان کرد: بر اساس دستور اداری ابلاغ شده به شناسه ۷۳۴۲۸۸۶، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت ها و موسسات دانش بنیان، که فهرست آنها در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (www.daneshbonyan.ir) قرار دارد، بر اساس بخشنامه ۱۴/۹ یا بخشنامه ۱۴/۳ انجام می شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش می کند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان به نحوی باشد که حق بیمه قراردادها منحصراً بر اساس بازرسی دفاتر قانونی انجام شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها (۱۶/۶۷درصد یا ...) معاف شوند.

منبع : مهر
تعداد بازدید: 632

ارسال به:

رویدادها