دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950901/1
تاریخ انتشار: 1395/09/01-08:13:04

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

با هدف مردمی کردنم اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهره گیری موثر از....

دریافت فایل بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

تعداد بازدید: 914

ارسال به:

رویدادها