دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 951209/2
تاریخ انتشار: 1395/12/09-12:49:43

رشد مشروط درآمدهای مالیاتی / وعده های شعار گونه

رشد مشروط درآمدهای مالیاتی / وعده های شعار گونه

رشد مشروط درآمدهای مالیاتی

عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان معتقد است رشد درآمدهای مالیاتی استان باید مشروط بر شناسایی پایههای مالیاتی جدید و دریافت مالیات از آنها محقق شود.

حسین متینراد معتقد است: اگر افزایش درآمدهای مالیاتی بر اساس پایه‏های مالیاتی جدید است و از شرکتهایی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‏اند یا فرار مالیاتی داشتهاند، مالیات اخذ می‎شود، باید فهرست و آمار دقیقی در این زمینه ارائه شود اما در عمل میتوان ثابت کرد که این مسئله فرض بر صحت نیست زیرا میزان پرداخت مالیات بسیاری از واحدهای تولیدی که عملکرد شفافی داشتهاند در سالهای رکود افزایش یافته است.

وی تأکید می‎کند: باید به صورت شفاف اعلام شود که چند درصد از دریافتیهای مالیاتی دو سال گذشته ناشی از پایههای مالیاتی جدید است اما آماری که در این زمینه ارائه میشود، کلی است.

وعده‎های شعارگونه

عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان  در خصوص وعدة رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شناسایی فراریان مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی اینطور بیان می‏کند: باید مشخص شود سازمان امور مالیاتی برای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی چه برنامه دقیقی دارد؛ تا زمانی که به صورت شفاف پایه‏های مالیاتی مشخص نشوند، این وعده‏ها بیشتر جنبة شعاری دارد.

متین‎راد با بیان این که طرح جامع مالیاتی هنوز آنطور که باید اجرا نمیشود، خاطرنشان می‎کند: هنوز برخی خرید و فروشها بدون فاکتور انجام میشود؛ امسال اعلام شد تمام خرید و فروشها باید با فاکتور انجام شود و ما به این شکل برخی مشتریان خود را از دست دادیم و این امر نشان میدهد برخی تولیدکنندگان کالای خود را بدون فاکتور عرضه و به این ترتیب از پرداخت مالیات فرار می‏کنند که سازمان امور مالیاتی باید به دنبال شناسایی آنها باشد و باید از خرید و فروش بدون فاکتور جلوگیری شود.

وی با اشاره به این که نظارتها و کنترلها در زمینه پرداخت مالیات به صورت سیستماتیک نیست، تصریح می‎کند: اگر روش خاصی برای کنترل و نظارت در نظر گرفته نشود، امکان دریافت مالیات از پایههای مالیاتی جدید وجود ندارد؛ گفته می‌شود افزایش درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراریان مالیاتی خواهد بود اما سال گذشته نیز همین موضوع را مطرح کردند در حالی که هنوز برخی شرکتها مالیات پرداخت نمی‏کنند و عدالت مالیاتی وجود ندارد؛ باید سازمان امور مالیاتی آمار تعداد فراریان مالیاتی که شناسایی کرده ارائه دهد تا از این طریق کارآمدی این قبیل اظهارنظرها مشخص شود و بر مؤدیان مالیاتی که عملکرد شفافی ندارند، بیشتر از این فشار وارد نش

تعداد بازدید: 807

ارسال به:

رویدادها