دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 960515/2
تاریخ انتشار: 1396/05/15-10:58:20

جزئیات استفاده از مزایای طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت عنوان کارورز اعلام شد.

جزئیات استفاده از مزایای طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت عنوان کارورز اعلام شد.
تعداد بازدید: 709

ارسال به:

رویدادها