دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 960515/2
تاریخ انتشار: 1396/05/15-10:58:20

جزئیات استفاده از مزایای طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت عنوان کارورز اعلام شد.

جزئیات استفاده از مزایای طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت عنوان کارورز اعلام شد.
تعداد بازدید: 667

ارسال به:

رویدادها