دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941115
تاریخ انتشار: 1394/11/15-10:27:40

گزارش تصویری بازدید کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان از ایران خودرو خراسان

گزارش تصویری بازدید کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان از ایران خودرو خراسان

گزارش تصویری بازدید کارگروه های کارشناسی برق و انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان از شرکت ایران خودرو خراسان  مورخ چهارشنبه، چهاردهم بهمن ماه

اعضای کارگروه ها در این بازدید از خطوط مونتاژ خودروهای پژو، هایما و مراحل تست خودرو و همچنین تصفیه خانه پسآب های صنعتی ایران خودرو دیدن کردند.

تعداد بازدید: 823

ارسال به:

رویدادها