دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941121
تاریخ انتشار: 1394/11/21-19:59:05

اشتغال با وام پایدار نیست / آمار اشتغال غیر رسمی به ۵۷ درصد رسید

اشتغال با وام پایدار نیست / آمار اشتغال غیر رسمی به ۵۷ درصد رسید

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این که برای ایجاد اشتغال تنها پرداخت تسهیلات کافی نیست بیان کرد: اشتغالی که با وام شروع شود پایدار نیست.

به نقل از استانداری خراسان رضوی عیسی منصوری در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی اظهار کرد: مسئله ی اشتغال و کاهش فقر یکی از مهمترین موضوعات کشور است.

وی افزود: طی پنج  برنامه توسعه کشور، در حوزه اشتغال صرفا به تدوین برنامه و پروژه، پرداخته شده و در همین راستا اقدامات مقطعی و ضربتی، انجام شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: برای اشتغال پایدار و تحقق توسعه، نیازمند سیاست اشتغال هستیم که در برنامه ششم توسعه، به آن توجه شده است.

منصوری با اشاره به این که وظیفه ذاتی بانک ها و موسسات پولی و مالی ارائه تسهیلات است نه دستگاه های اجرایی، رویکرد اغلب نهادهای حمایتی و توسعه ای را طی سالیان گذشته، پرداخت تسهیلات عنوان کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: متولی ایجاد اشتغال صرفا این وزارتخانه نیست بلکه این مجموعه، هماهنگی و راهبری موضوع را به عهده دارد و سایر دستگاه ها باید مطابق با ماموریت های ذاتی خود برای این مهم تلاش کنند.

منصوری اظهار داشت: باید به دنبال ایجاد اشتغالی باشیم که منجر به ارزش اقتصادی شود و این مهم جز با شناسایی گلوگاه ها و صنایعی که دارای این ظرفیت هستند؛ محقق نمی شود.

وی گفت: در کنار ارائه تسهیلات به این گونه واحدها، باید از طریق کمک های فنی و اعتباری مورد حمایت قرار گیرند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: از مجموع عدد اشتغال در کشور ۳.۴ میلیون نفر از طریق کارخانه ها و ۱۸.۵ میلیون نفر به وسیله مشاغل خرد و کوچک، ایجاد شده است.

منصوری، عدد اشتغال غیر رسمی کشور را ۵۷ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم از ۳۰ درصد به میزان کنونی افزایش یافته که این موضوع نگران کننده است و به دلیل ثبت نشدن آن در هیچ منبع آماری، در سیاستگذاری ها لحاظ نمی شود.

وی افزایش این آمار را ناشی از عملکرد غیر صحیح در حوزه اشتغال دانست.

تعداد بازدید: 500

ارسال به:

رویدادها