کد خبر: 960912/1
تاریخ انتشار: 1396/09/12-11:29:17
اعلام نتیجه منتخبین پانزدهمین دوره انتخابات هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان

سی اُمین مجمع عمومی سالانه و پانزدهمین دوره انتخابات هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان در تاریخ 196/09/11 برگزار شد.

تعداد بازدید: 524

ارسال به:

رویدادها