کد خبر: 941205
تاریخ انتشار: 1394/12/05-11:35:48

اخلاق؛ خط قرمز رقابت ها / هجدهم اسفندماه از راه می رسد...!!!

اخلاق؛ خط قرمز رقابت ها / هجدهم اسفندماه از راه می رسد...!!!

با انتخاب اعضای هیات های نمایندگان، دوره چهار ساله جدیدی فراروی اتاق های بازرگانی در سراسر کشور گشوده می شود.

حسین متین راد
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع  خراسان رضوی , نایب رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی


این رفتن ها و آمدن ها درس هایی برای همه ما دارد و مهمترین آن ها رقابت اخلاق مدارانه در عین رفاقت است.
يادمان بماند هجده اسفند ماه امسال احتمالا آخرين روز جهان نباشد. از فرداي آن روز هم بايد راه يافتگان به اتاق در كنار راه نيافتگان، خادم اقتصاد و صنعت و تجارت اين استان باشند. اگر اخلاق را به عنوان تنها خط قرمز رقابت هاي انتخاباتي قبول داشته باشيم،آن ها كه با قلم يا قدم شان، خواسته يا نخواسته، چريك هاي كاركشته و كهنه كار اقتصاد اين استان را مقابل هم قرار مي دهند، نه آن كه به توسعه و پيشرفت استان شان كمكي نمي كنند، بلكه خشتي بر ديوار بي اعتمادي، بدذهني، كدورت و كينه مابين اهالي اين كارزار مي چينند. 
از فرداي روز انتخابات لازم است همه فعالان بخش خصوصي دوباره لوح دل و ذهن شان را از رقابت هاي ديروز پاك كنند و يك دل و يك صدا در جبهه احقاق حقوق و مطالبات امروز بخش خصوصي سربازي كنند كه اگر غير اين باشد، خطايي استراتژيك مرتكب شده ايم و انتخاباتي كه در همه جا، عامل همبستگي و اتحاد ملي است، براي ما به دليلي براي فاصله و افتراق و انشقاق تبديل مي شود.
امروز نگاه فعالان اقتصادی کشور به انتخابات اتاق بازرگانی خراسان است، جایی که ماحصل آن در دوره گذشته، فردی شایسته برای ریاست اتاق بازرگانی ایران بوده است و نمایندگی همه ما غیرتهرانی ها را برعهده داشته و مسئولیت همه ما را سنگین تر کرده است.
اخلاق يگانه گوهري است كه بايد به عنوان خط قرمز در رقابت با رقيب به آن مومن و ملتزم ماند. 

تعداد بازدید: 583

ارسال به:

رویدادها