دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941208
تاریخ انتشار: 1394/12/09-14:26:43

خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت/ تاثیر منفی سیاست‌های پولی و بانکی بر صنعت

خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت/ تاثیر منفی سیاست‌های پولی و بانکی بر صنعت

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران را بررسی کرد.

چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران (توصیه های سیاستی برای برنامه ششم توسعه) در این گزارش بررسی شده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز ضمن تشریح روند و ترکیب سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران آورده است: شواهد نشان می دهد که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است.

این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می دهند.

در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است تا سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران به طور نسبی کاهش یابد، باید گفت که ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، سیاست های پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران کاهش یابد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد؛ نرخ سود بانکی اگر چه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است، چرا که عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهمتر در این زمینه داشته اند.

تعداد بازدید: 540

ارسال به:

رویدادها