دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941208
تاریخ انتشار: 1394/12/09-14:52:34

انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت اختلاف مشهد

انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت  اختلاف مشهد

قابل توجه کلیه مدیران و کارفرمایان محترم واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشمول قانون کار شهرستان های مشهد، تایباد، باخرز، فریمان، تربت جام، سرخس، کلات، طرقبه و شاندیز

تعداد بازدید: 571

ارسال به:

رویدادها