دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 941219/3
تاریخ انتشار: 1394/12/19-11:18:06

کار کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان به پایان رسید / دیدار با اعضای هیئت رئیسه

کار کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان به پایان رسید / دیدار با اعضای هیئت رئیسه

جلسه همنشینی دبیران کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان با اعضای هیئت رئیسه انجمن در روزهای پایانی سال 1394

گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان در مورخ 19 اسفندماه سال جاری، جلسه دیدار دبیران کارگروه های کارشناسی انجمن مدیران صنایع خراسان با اعضای هیئت رئیسه انجمن در محل سازمان برگزار شد

تعداد بازدید: 877

ارسال به:

رویدادها