کد خبر: 970129
تاریخ انتشار: 1397/01/29-14:43:55

در دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان مطرح شد: تأمین اجتماعی مدافع حقوق کارفرمایان است

در دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان مطرح شد: تأمین اجتماعی مدافع حقوق کارفرمایان است

در این دیدار مهندس حمیدی رئیس انجمن مدیران صنایع  با ابراز خرسندی از همکاری و تعامل فی مابین با سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت : هرچه کارگران از خدمات و حمایتهاتی سازمان تأمین اجتماعی راضی تر و خشنود تر باشند ، اثرات آن مستقیماً در کار آنها تأثیر گذاشته و به دنبال آن کارفرمایان نیز از این رضایت بهره مند می شوند .این در حالیست که نوع رفتار و برخورد کارفرمایان با کارگران نیز در رابطه کارگران با سازمان نیز تأثیر دارد و در واقع این سه مکمل یکدیگر هستند .
وی در ادامه گفت: پیشنهاد می شود جلساتی که بین مسئولین سازمان و جوامع کارفرمایی برگزار می گردد ، شکل منظم تری به خود گرفته و با برنامه انجام شود . در حال حاضر تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان بسیار خوب و بهتر از گذشته است و در این زمینه بسیار موفق عمل شده است .
سپس مرادی از دیگر اعضای این انجمن با بیان اینکه تأمین اجتماعی مدافع حقوق کارفرمایی هستند ، اظهار داشت : در هیئتهای بدوی و تجدید نظر پرونده ها قبل از رسیدگی به دقت مطالعه و کارشناسی می شود که تضییع حقی صورت نگرفته و منافع طرفین حفظ شود . در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارفرمایان و دولت ، سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی گردیده است.
مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از زمینه بوجود آمده در راستای تعامل با کارفرمایان گفت :  طبق آموزه های دینی و احادیث خداوند اگر خیر بنده ای را بخواهد ، حوائج بندگان خود را در دست او قرار می دهد و به اعتقاد من این حدیث شامل حال کارفرمایان می گردد و این در واقع یک خدمت بزرگ به خلق است .
وی افزود: علیرغم اینکه در خصوص ضوبط و مقررات هر کر شخصی می تواند نظر خود را داشته باشد لیکن در حوزه اجرای قانون می باستی ضمن حفظ شأن و منزلت افراد ، قوانین به صورت کامل اجرا گردد این در حالیست که در حوزه اجرا شیب قوانین به سمت مخاطبین قرار دارد .
مهندس نظام ادامه داد : یکی از اقدامات مهم در زمینه تعامل و اطلاع رسانی با کارفرمایان مراجعه و حضور رؤسای شعب و کارشناسان در واحدهای تولیدی و صنعتی است که با این ابتکار خیلی از مسائل و مشکلات خود به خود برطرف می گردد که بهتر است با هماهنگی لازم نمایندگان کارگران نیز به صورت فعال در این دیدارها شرکت نمایند .ما اطلاع رسانی را وظیفه خود می دانیم و باید به جدیت پیگیری نمائیم . همچنین با جلسات مشترک با نمایندگان کارفرمایان باید در روند اجرایی امور به وحدت رویه لازم نیز برسیم .

تعداد بازدید: 455

ارسال به:

رویدادها