دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950118/4
تاریخ انتشار: 1395/01/18-09:06:04

دیدار در سال جدید؛ برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه انجمن در سال 95

دیدار در سال جدید؛ برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه انجمن در سال 95

اولین جلسه هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" در محل انجمن، برگزار گردید

تعداد بازدید: 508

ارسال به:

رویدادها