دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950130/6
تاریخ انتشار: 1395/01/30-13:33:17

عوامل بیکاری زا

عوامل بیکاری زا

مشکلات واحدهای صنعتی

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در همین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: خراسان رضوی بیشترین واحدهای صنعتی کوچک بخش خصوصی را در اختیار دارد و واحدهای دولتی صنعتی در آن بسیار کم است؛ با توجه به مشکلات مالی و کمبود نقدینگی که برای بخش خصوصی ایجاد شده، این بخش توان ادامه فعالیت با تمام ظرفیت را نداشته و بنابراین ناچار به کاهش نیرو شده و به نظر من علت اصلی افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی مشکلاتی است که برای واحدهای صنعتی بخش خصوصی ایجاد شده است.

فرامرز مرادی با اعتقاد بر اینکه هماهنگی بین صنعت و دانشگاه بسیار کم است، اظهار می‎کند: تخصص‌هایی که در دانشگاه‌های ارائه می‌شود، غالبا در واحدهای صنعتی کاربرد ندارد و و این آموزش‎ها بر اساس نیاز واحدهای صنعتی نیست و شاید این امر نیز یکی دیگر از دلایل بیکاری باشد.

وی مرزی بودن خراسان رضوی و مهاجرپذیر بودن این استان را در افزایش نرخ بیکاری آن مؤثر می‌داند و عنوان می‎کند: بحث پرداخت یارانه به کشاورزان و اقشار کم‎درآمدتر نیز باعث شده این اقشار از محل یارانه‎ها درآمد نسبی کسب کنند و دیگر تن به کار ندهند؛ وقتی چنین شرایطی فراهم شود، کارفرمایان یا افرادی که نیاز به نیروی کار دارند، تلاش می‌کنند از نیروهای خارجی استفاده کنند و بنابراین با جذب این نیروها، نیروهای کار داخل بیکار می‎مانند و این مسأله نیز در افزایش نرخ بیکاری تأثیر دارد.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‎کند: برای کاهش نرخ بیکاری در وهله نخست باید تولید افزایش یابد؛ واحدهای تولیدی غیرفعال موجود باید فعال شوند؛ نقدینگی واحدهای صنعتی باید به میزان کافی تأمین و بازار برای عرضه محصولات تولیدی این واحدها به شکل صادرات یا تحریک تقاضا و ... فراهم شود؛ این مسائل باعث افزایش تولید می‌شود و بالطبع می‌تواند مانع بیکار شدن افراد و جذب نیروهای جدید شود.

مرادی با تأکید بر لزوم افزایش صادرات، می‎افزاید: کشش بازار داخلی برای عرضه محصولات تولیدی کم است و باید این کشش از طریق صادرات فراهم شود؛ دولت میتواند زمینه کسب بازارهای جدید را از طریق مذاکره با دولت‌های مختلف فراهم کند.

تعداد بازدید: 554

ارسال به:

رویدادها