کد خبر: 950131/9
تاریخ انتشار: 1395/01/31-14:23:33

فرم شناسایی وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل

فرم شناسایی وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل

احتراماً پیرو مکاتبه شماره 1904 مورخ 9/1/1395 جناب آقای نوبخت ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ارزیابی دقیق وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال برای اتخاذ سیاستهای مناسب خروج از رکود و فعال سازی مجدد واحدها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال 1395 ، درصورتی که واحد متبوع در حالت تعطیل و یا نیمه فعال می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تکمیل فرم مندرج در وب سایت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان به آدرس www.khrimt.ir اقدام و انجمن را از تکمیل فرم مطلع نمایند .


خاطر نشان می کند سرکار خانم مهندس مجیدی فر به شماره تلفن 37011221 مسئول پیگیری و پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواهند بود.

لینک تکمیل فرم

تعداد بازدید: 1863

ارسال به:

رویدادها