دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950207/2
تاریخ انتشار: 1395/02/07-10:44:56

گزارش تصویری / جلسه گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیلات، ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

گزارش تصویری / جلسه گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیلات، ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

 گروه کاری تامین مالی، بانکی و تسهیلات، ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جلسه خود را در روز سه شنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه در محل انجمن مدیران صنایع خراسان، برگزار کرد

تعداد بازدید: 757

ارسال به:

رویدادها