کد خبر: 950208/1
تاریخ انتشار: 1395/02/08-13:47:32

برگزاری جلسه کارگروه روابط کار در محل انجمن مدیران صنایع خراسان

برگزاری جلسه کارگروه روابط کار در محل انجمن مدیران صنایع خراسان

در این جلسه که با حضور آقای دکتر اثنی عشری برگزار گردید، نقش و اهمیت مدیران سرمایه های انسانی در پیشبرد اهداف سازمان مورد تاکید قرار گرفت و در ادامه در خصوص برگزاری هر چه شایسته تر انتخابات نمایندگان هیئت های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحث و تبادل نظر گردید. 

تعداد بازدید: 506

ارسال به:

رویدادها