دریافت پرسشنامه برندینگ
کارگروه برق و الكترونيك
 • نظامنامه كميته تخصصی برق و الکترونیک انجمن مديران صنايع خراسان ‌

  نظامنامه كميته تخصصی برق و الکترونیک  انجمن مديران صنايع خراسان ‌
  مقدمه :انجمن مديران صنايع خراسان با اعتقاد به كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ، توجه به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از توانائيها و پرورش استعدادها كميته هاي تخصصي را با حضور كارشناسان و متخصصان شاغل در واحدهاي عضو ...

  1394/05/04

 • معرفی

  معرفی
  كميته تخصصي برق و الكترونيك انجمن يكي از پرسابقه ترين كميته هاي تخصصي مي باشد كه فعاليت خود را از سال 1371 آغاز نموده و با استفاده از تجارب كارشناسان واحدهاي عضو جهت نيل به اهداف ذيل تلاش نموده و اميدوار است ماحصل اين فعاليت منجر به گسترش فرهنگ صنعتي و روحيه فعاليت ...

  1394/05/04

[PAGING]