دریافت پرسشنامه برندینگ
کارگروه بازرگانی و تجارت خارجی
 • نظامنامه كميته تخصصی بازرگانی و تجارت خارجی انجمن مديران صنايع خراسان ‌

  نظامنامه كميته تخصصی بازرگانی و تجارت خارجی  انجمن مديران صنايع خراسان ‌
  مقدمه : انجمن مديران صنايع خراسان با اعتقاد به كثرت گرايي ، شايسته سالاري و مردم پذيري در كليه زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ، توجه به نوآوري ، فراگيري مستمر و بهره گيري از توانائيها و پرورش استعدادها كميته هاي تخصصي را با حضور كارشناسان و متخصصان شاغل در واحدهاي عضو ...

  1394/05/04

 • معرفی

  معرفی
  کمیته بازرگانی و تجارت خارجی یکی از مجموعه کمیته های تخصصی زیر مجموعه واحد کارشناسی است که در چارچوب اهداف و برنامه های انجمن بمنظور تحقق و رسیدن به اهداف مصوب و فراهم ساختن بستری کار آمد و راهگشا جهت همیاری با اعضاء انجمن در زمینه ارائه اطلاعات تخصصی و مشاو ...

  1394/05/04

[PAGING]