دریافت پرسشنامه برندینگ
کارگروه آموزش
 • نظامنامه

  نظامنامه
  نظامنامه كميته تخصصي آموزش انجمن مديران صنايع خراسان مقدمه :تحولات و تكامل روز افزون ناشي از پيشرفت علوم و تكنولوژي، مسئوليت مديران و كاركنان صنايع را سنگين تر، كارشان را تخصصي تر و نقش انان را در هماهنگي و اداره امور حساس تر مي سازد و در اين راستا انجمن مديران با ...

  1394/05/04

 • معرفی

  معرفی
  كميته تخصصي آموزش انجمن مديران صنايع خراسانكميته آموزش از مسئولین و کارشناسان آموزش واحدهای صنعتی ، فعاليت خود را از خرداد ماه 1381 آغاز و با حضور و بهره مندي از تجارب كارشناسان عضو جهت نيل به اهداف ذيل تلاش می نماید : * كمك به ايجاد واحد آموزش فعال در واحدهاي تولي ...

  1394/05/04

[PAGING]