سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950223/1
تاریخ انتشار: 1395/02/23

دوره آموزشی گزارش نویسی حوادث / برگزار شد

دوره آموزشی گزارش نویسی حوادث / برگزار شد

انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار می کند

دوره آموزشی گزارش نویسی حوادث

تعداد بازدید: 3090

ارسال به:

دوره های آموزشی