سنجش نیروی متخصص (سنم)
نرم نرمک می رسد اینک بهار... انتخابات رویکرد بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار چیست؟ روایت نگران‌کننده ناترازی مکرر انرژی در مشهد؛ کوچ صنایع به عمان‌، قطر و افغانستان معرفی برترین برندهای استان در همایش نشان برتر اعضای هفدهمین دوره هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان مشخص شدند شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در سال 1402 تجربه جهانی در مشوق‌های صادراتی