کد خبر: 950329/1
تاریخ انتشار: 1395/03/29

اصول تشریفات و پذیرایی در سازمان / برگزار شد + عکس

اصول تشریفات و پذیرایی در سازمان / برگزار شد + عکس

انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و شرکت اندیشه پژوهان ادیب برگزار می کند

دریافت فرم ثبت نام

تعداد بازدید: 2110

ارسال به:

دوره های آموزشی