سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950428
تاریخ انتشار: 1395/04/28

قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور / برگزار شد + عکس

قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور / برگزار شد + عکس

براساس تجارب حاصله، یکی از مشکلات اساسی کارفرمایان محترم و صاحبان بنگاههای اقتصادی، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات جاری
سازمان ها و دستگاههای اجرائی بویژه آیین نامه های اجرائی مربوط به آن می باشد و مشاورین مطلع و مجرب نیز در رتق و فتق برخی امور مربوط به قوانین چندان موفق نبوده اند، مگر آنکه علاوه بر دانستن قوانین از قدرت تحلیل و تفسیر قوانین نیز برخوردار باشند. لذا بهره مندی از آموزه های کارشناسان زبده شاغل در سازمان های ذیربط توصیه می شود. واحد آموزش انجمن بر اساس همین ضرورت سمینار آموزشی ذیل را ویژه مدیران ارشد؛ مدیران منابع انسانی، اداری، پرسنلی،  ایمنی و بهداشت، حقوقی، مدیران و کارشناسان مالی و ... برگزار کرد.

«قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور»

 

تعداد بازدید: 1747

ارسال به:

دوره های آموزشی