سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950608/1
تاریخ انتشار: 1395/06/08

استانداردها و مقررات سازمان محیط زیست در حوزه پایش / برگزار شد

استانداردها و مقررات سازمان محیط زیست در حوزه پایش / برگزار شد

انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری اداره کل محیط زیست خراسان سمینار آموزشی ذیل را برگزار کرد

تعداد بازدید: 1497

ارسال به:

پوسترهای اطلاع رسانی