سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950822/2
تاریخ انتشار: 1395/08/22

Excel ویژه مدیران مالی و حسابداران / در حال برگزاری

Excel  ویژه مدیران مالی و حسابداران / در حال برگزاری

دریافت فرم ثبت نام


هدف : در پایان دوره  شرکت کنندگان محترم  می توانند مهارت های ذیل را با استفاده از نرم افزار Excel   انجام دهند:

-  تهیه تراز آزمایشی

-  طبقه بندی حساب ها

-  تهیه یادداشت های صورت های مالی

-  تهیه ترازنامه

-  تهیه صورت سود و زیان

-  تهیه صورت سود و زیان انباشته

-  تهیه صورت جریان وجوه نقد

-  محاسبه نسبت های مالی

-  تهیه صورت مغایرت بانکی

-  تهیه صورت تطبیق حساب ها

طول کارگاه و زمان برگزاری :                     24 ساعت روز های پنج شنبه  هر هفته از ساعت 8  صبح الی  12

شروع کارگاه :                                                               روز پنج شنبه مورخ  95/09/11

ارائه دهندگان  :      بصورت همزمان و توامان با دو استاد ؛ جناب آقایان مهندس محمدحسین صمیمی و حسین سادات شیرازی

مکان برگزاری :                 دبیرخانه انجمن واقع در بلوار شهید منتظری– نبش شهید منتظری 7 – مجتمع ساپکو – طبقه دوم

 هزینه برگزاری کارگاه  برای هر نفر:                مبلغ  چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ( 4/800/000  ریال )

                 اعضا محترم انجمن از 10 درصد تخفیف ویژه عضویت برخوردار خواهند بود

تعداد بازدید: 1530

ارسال به:

دوره های آموزشی