سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950901/1
تاریخ انتشار: 1395/09/01

قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی / برگزار شد.

قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی / برگزار شد.
واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری کارگروه تخصصی مالی و مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی خراسان سمینار آموزشی ذیل را برگزار نمود.

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

محتوا :

  • ماده 38  قانون تامین اجتماعی ؛ موضوع حق بیمه پیمانکاران
  • ماده 28 قانون تامین اجتماعی ؛ موضوع مشمولین و حقوق و مزایای مترتب بر مشمولین حق بیمه
  • اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
  • آخرین بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان تامین اجتماعی مرتبط با مواد 28 و 38

 

 زمان و مدت برگزاری: روز چهارشنبه مورخ 3/9/1395 از ساعت 16 الی 20                                              

 مکان برگزاری: دبیرخانه انجمن واقع در بلوار شهید منتظری ، نبش شهید منتظری 7 – مجتمع ساپکو – طبقه دوم 

 ارائه دهندگان:                                                          

                                      جناب آقای کابلی؛ بازنشسته سازمان  تامین اجتماعی خراسان و مشاور دهها بنگاه اقتصادی

                                      جناب آقای  مهران مرشد؛ بیش از دو دهه سابقه اجرایی در امور مالی واحدهای صنعتی استان


تعداد بازدید: 1641

ارسال به:

دوره های آموزشی