سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950130/1
تاریخ انتشار: 1396/01/30

اصول و مهارت های سرپرستی / برگزار شد+عکس

اصول و مهارت های سرپرستی / برگزار شد+عکس

سرفصل ها:

 اصول سرپرستی در سازمان

 مسئولیت، قدرت و اخلاق سرپرستی

 سیر تحول نظریه‌های مدیریت و سرپرستی

 خلاقیت و نوآوری

تصمیم گیری وحل مسئله

برنامه ریزی

کنترل

سازماندهی

تقویض اختیار و هماهنگی

ارتباطات و رهبری

تعداد بازدید: 1648

ارسال به:

دوره های آموزشی