سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 960605/1
تاریخ انتشار: 1396/06/05

دوره جامع مهارت های مذاکره

دوره جامع مهارت های مذاکره

دریافت اطلاعات و فرم ثبت نام

تعداد بازدید: 1629

ارسال به:

پوسترهای اطلاع رسانی