کد خبر: 941122
تاریخ انتشار: 1394/11/24

اصول طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون مبتنی برPLC و DCS

اصول  طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون مبتنی برPLC و DCS

برای دریافت فرم ثبت نام لطفا بر روی عکس زیر کلیک نمایید

تعداد بازدید: 1466

ارسال به:

دوره های آموزشی