سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 941201
تاریخ انتشار: 1394/12/01

کارگاه آموزشی انبارگردانی

کارگاه آموزشی انبارگردانی

با عنایت به ضرورت عملیات انبارگردانی در پایان سال 1394 واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری کارگروه مالی و مالیاتی برگزار کرد

کارگاه آموزشی

انبارگردانی

زمان برگزاری : روز پنج شنبه مورخ 06/12/1394  - ساعت 9 صبح لغایت 12

مکان برگزاری : انجمن مدیران صنایع خراسان

  

تعداد بازدید: 2004

ارسال به:

دوره های آموزشی