سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 970905/1
تاریخ انتشار: 1397/09/05

فراخوان آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

فراخوان آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

منبع :  
تعداد بازدید: 1138

ارسال به:

دوره های آموزشی