سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950128
تاریخ انتشار: 1395/01/28

فنون جذب و استخدام نیرو ( بویژه نیروهای فروش) با نگرش بازار ایران - (برگزار شد)

فنون جذب و استخدام نیرو ( بویژه نیروهای فروش) با نگرش بازار ایران - (برگزار شد)

امروزه در کسب و کار با چالشی اساسی در حوزه منابع انسانی روبرو هستیم و جذب و استخدام نیروهای شایسته همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد می باشد، لذا با عنایت به این موضوع دراین کارگاه تلاش شد به پرسش های زیر پاسخ داده شد.


تعداد بازدید: 1902

ارسال به:

دوره های آموزشی