سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 14021230
تاریخ انتشار: 1402/12/28-09:07:11

فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403

فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403

 در راستای انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی سال 1403( بر اساس عملکرد سال 1402) به پیوست فرم های مورد نظر را دریافت و سپس تکمیل نمایید و تا تاریخ 1403/02/20واحدهای کشوری و واحدهای استانی تا تاریخ 1403/02/31 به دبیرخانه خانه صنعت ، معدن و تجارت تحویل نمایید .

لازم به ذکر است لطفا فرم ها را مهر و امضا نموده و مدارک ذیل را ضمیمه فرم نمایید .

1- کپی پروانه بهره برداری

2- اظهارنامه مالیاتی سال 1401

3- اظهارنامه مالیاتی سال 1402

4- لیست بیمه اسفند 1401

3- لیست بیمه اسفند 1402

4- عکس مدیر عامل 

ضمناً برای پر کردن فرم پیشکسوت نمونه حتما کارت ملی و روزمه مدیرعامل ضمیمه شود

                                                                           دریافت فرم های مربوطه:

فرم اطلاعات واحد نمونه1403

فرم پیشکسوت نمونه 1403

فرم واحد صنعتی نمونه 1403

پرسشنامه انتخاب جوان کارآفرین ملی


تعداد بازدید: 72

ارسال به:

رویدادها