اعضای هیئت رئیسه

رئیس هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : مهندس رضا حمیدی

شرکت/سازمان : گروه کارخانجات مشهد

سمت : رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عضو هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : فرامرز مرادی

شرکت/سازمان : قطعه ساز مشهد

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : عبدالله یزدانبخش

شرکت/سازمان : گروه صنعتی کارخانجات پارت لاستیک

سمت : رئیس هیئت مدیره - قائم مقام

نایب رئیس

نام و نام خانوادکی : احمد اثنی عشری

شرکت/سازمان : بهسو صنعت

سمت : رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت رییسه

نام و نام خانوادکی : علی محمد شریعتی مقدم

شرکت/سازمان : نوین زعفران

سمت : مدیر عامل

عضو هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : جلیل افشار نژاد

شرکت/سازمان : گروه سرمایه گزاری پارت سازان

سمت : مدیر عامل

عضو هیئت رییسه

نام و نام خانوادکی : بیژن زاهدی فرد

شرکت/سازمان : ایران خودرو خراسان

سمت : مدیر عامل

عضو هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : محمد علی چمنیان

شرکت/سازمان : نیان الکترونیک

سمت : مدیر عامل

عضو هیئت رئیسه

نام و نام خانوادکی : مهدی نعیمی پور

شرکت/سازمان : اترک شیمی شرق

سمت : مدیر عامل