17 گام فوری حمایت از تولید جزییات حذف معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان دارای تخلف ارزی با راه‌اندازی سامانه تاپ، امکان بهره‌مندی واحدهای صنعتی از پتانسیل‌های دانشگاه‌ها فراهم شد حفظ وضع موجود و اشتغال؛ مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت در سال ۹۸ معاون وزیر صنعت خبر داد؛ تعریف ۱۰۰ پروژه خودرویی در سال 98

اسپانسر ها
تبلیغات