صدرنشینان صنعتی در جذب سرمایه مشخص شدند هزار میلیارد، بار اضافی مالیات بر دوش استان انتشارتقویم صنعتی ساخت ایران توسط وزارت صمت جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری جزئیات تازه از ۱۲۸۰ بنگاه مشکل‌دار / ۳۷درصد نیمه‌فعال؛۱۳درصد تعطیل گزارش اخیر رییس دیوان محاسبات به مجلس، حامل یک پیام مهم بود. رکود تولید؛ نتیجه قراردادهای بانک ها با تولیدکنندگان پرداخت ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بنگاه های تولیدی

اسپانسر ها
تبلیغات