دریافت پرسشنامه برندینگ
آغاز فرآیند تکمیل پرسشنامه انتخاب برند برتر سال استان 17 گام فوری حمایت از تولید جزییات حذف معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان دارای تخلف ارزی با راه‌اندازی سامانه تاپ، امکان بهره‌مندی واحدهای صنعتی از پتانسیل‌های دانشگاه‌ها فراهم شد حفظ وضع موجود و اشتغال؛ مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت در سال ۹۸

اسپانسر ها
تبلیغات