پرسشنامه هشتمین همایش برندینگ
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-13:36:44

معرفی

معرفی


كميته تخصصي آموزش انجمن مديران صنايع خراسان
كميته آموزش از مسئولین و کارشناسان آموزش واحدهای صنعتی ، فعاليت خود را از خرداد ماه 1381 آغاز و با حضور و بهره مندي از تجارب كارشناسان عضو جهت نيل به اهداف ذيل تلاش می نماید :
* كمك به ايجاد واحد آموزش فعال در واحدهاي توليدي و صنعتي عضو
*  تذوین آئين نامه براي واحد آموزشي بصورت يك الگوي پيشنهادي
* به نياز سنجي و برنامه ريزي آموزشي درواحدهاي صنعتي
* دستيابي به راهكارهاي مناسب جهت استفاده بهينه از بودجه هاي تخصيص يافته به آموزش
* تلاش جهت  به روز نمودن استانداردهاي مهارت و آموزش

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 447

ارسال به: