سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950228/1
تاریخ انتشار: 1395/02/28

قابل توجه دارندگان جواز تأسیس معتبر صنایع دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد

قابل توجه دارندگان جواز تأسیس معتبر صنایع دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد

به اطلاع می رساند: وزارت صنعت، معدن وتجارت جهت دارندگان جواز تأسیس معتبر صنایع که دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 60درصد باشند ، امکان ثبت نام اینترنتی برای تقاضای تسهیلات سرمایه ثابت را فراهم نموده است لذا متقاضیان جهت تکمیل فرمها به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه نمایند:

                            بهین یاب 

تعداد بازدید: 1738

ارسال به:

اطلاعیه