سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 14001106/2
تاریخ انتشار: 1400/11/06-14:33:38

دستور رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی

دستور رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی

استفاده از توان فکری و عملیاتی تشکل‌ها در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با تاکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها، تقویت و استفاده از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی را برای پیشبرد اهداف و برنامه‌‌‌های دولت ضروری دانست. سید روح‌اله غضنفری در مجمع سالانه این انجمن با اشاره به نقش تشکل‌ها در پیشبرد اهداف و برنامه‌‌‌های اقتصادی گفت: پیشبرد و اجرای برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها بدون استفاده از تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها میسر نیست و رویکرد وزارتخانه در این خصوص استفاده از نظرات انجمن‌‌‌ها در همه برنامه‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌هاست. مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه در اسناد بالادستی و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور، بر استفاده از تشکل‌ها تاکید شده است، تعامل با بخش خصوصی را یکی از تکالیف دولت خواند و تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به نگاه و رویکرد همسویی که بین دولت و انجمن‌‌‌ها وجود دارد، تعامل با بخش خصوصی و انجمن‌‌‌ها در حوزه صمت به‌خوبی شکل گرفته و در برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید ویژه‌‌‌ای به استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها در تصمیم‌‌‌سازی شده است. غضنفری در ادامه به ۱۱سبد پروژه تعریف‌شده در رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: ذیل هریک از این سبد‌‌‌ها، تعدادی پروژه تعریف و برای هرکدام مدیر مشخص شده است. یکی از سبد پروژه‌‌‌های مهم و اولویت‌‌‌دار، سبد پروژه صنایع حمل‌ونقل است و برای آن ۹پروژه تحولی تدوین شده و دو موضوع اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو و اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خورده نیز در آن دیده شده است.

تعداد بازدید: 76

ارسال به:

رویدادها