سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950428/1
تاریخ انتشار: 1395/04/28

اطلاعیه درخصوص توانمندیهای تولیدی، خدماتی داخل کشور، جهت استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

اطلاعیه درخصوص توانمندیهای تولیدی، خدماتی داخل کشور، جهت استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

فهرست توانمندیهای تولیدی، خدماتی داخل

در اجرای ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی، فهرست کالاها ، تجهیزات،لوازم و فراورده های ساخت داخل جهت اطلاع و بهره برداری دستگاههای ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم به شرح ذیل اعلام میگردد:

بدیهی است این لیست هر شش ماه یکبار بروز رسانی می گردد.

 

  • - قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالیاتهای مستقیم : ( دریافت فایل )
  • - مصوبات هیات دولت در مورد فهرست کالاهای خارجی که مشابه تولیدداخل دارند .( دریافت فایل )

 *-فهرست توانمندی های تولید داخل

*- فهرست توانمندیهای خدماتی داخل

تعداد بازدید: 1673

ارسال به:

اطلاعیه