سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950717/1
تاریخ انتشار: 1395/07/17

مشارکت سازمان ایدرو در سرمایه گذاری رشته های صنعتی مهم و استراتژیک

مشارکت سازمان ایدرو در سرمایه گذاری رشته های صنعتی مهم و استراتژیک

تصویر نامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر تمرکز حمایت این سازمان از سرمایه گذاری در توسعه یکپارچه رشته های صنعتی مهم و استراتژیک شامل: صنایع حمل و نقل (ریلی و کشتی سازی) / صنایع خودرو / حوزه نفت / گاز و پتروشیمی / صنایع نوین (زیست فناوری، مواد پیشرفته، الکترونیک و میکرو الکترونیک، انرژی هخای تجدید پذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات) و نیز توسعه مدیریت جهت استحضار


تعداد بازدید: 1653

ارسال به:

اطلاعیه