سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 951114/1
تاریخ انتشار: 1395/11/14

فهرست دارائي هاي استهلاک پذير و مقررات و ضوابط اجرايي آن

فهرست دارائي هاي استهلاک پذير و مقررات و ضوابط اجرايي آن

براساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي، مقررات و ضوابط اجرايي مربوطه به هزينه استهلاک دارايي ها و جدول دارايي هاي استهلاک پذير، در لينك ذيل قابل بهره برداري لازم مي باشد.

دریافت فایل

تعداد بازدید: 1742

ارسال به:

اطلاعیه