سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950123
تاریخ انتشار: 1395/01/23

رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید

رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولید

با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت رفع مشکل ممنوع الخروج بودن مدیران بخش تولید به منظور تسهیل فعالیت مدیران در بخش های مختلف اقتصادی و با توجه به پیگیری های انجام شده آن وزارت، شرایط ممنوع الخروجی مدیران مذکور با استناد به یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 13/11/94 شورای پول و اعتبار تعدیل گردید.

به پیوست تصویر بخشنامه بانک مرکری جهت هرگونه بهره برداری و اطلاع رسانی مناسب به ذینفعان تقدیم می گردد.

برای دریافت فایل کلیک کنید

تعداد بازدید: 1400

ارسال به:

اطلاعیه